photogallery

Student Association

Electronics & Communication Engineering Student Association 2016-17(EESA)

President

Aditya Kasbekar

Vice President

Prathamesh Iyer

Secretary

1) Saurabh Gotmare
2) Sakshi Wadaskar

Joint Secretary

1) Sakshi Phanje
2) Natasha Meshram

Treasurers

 1. Ameya Bidwai
 1. Jay Padgilwar
 1. Aneesh Deshpande
 1. Sumit Singh
 1. Piyush Umathe
 1. Nikhil Shambharkar
 1. Ashwini Chaple
 1. Prerana Sontakke

members

In charge

Co-in charge

 1. Satyam Nimje
 2. Krupal Khadatkar
 3. Ketan Kulkarni
 4. Vaishavi Deshmukh
 1. Rahi Thakre
 2. Shewta More
 3. Prashant Tiwaskar
 4. Rahul Kesherwani
 5. Parmananda. S
 6. Mahesh Rathi
 7. Ajay Mawaskar
 8. Kunal Ramteke
 9. Manisha Khirsagar
 10. Himanshu Gwande
 11. Pratiksha Ingle
 12. Shital Ukunde
 13. Harshal Raut